ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ WINBOX

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
หน้านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่อธิบายสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท Winbox
ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเกมและโปรโมชั่นที่มีอยู่บนเว็บไซต์จะมีการโพสต์เป็นครั้งคราว ซึ่งรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิง

1.คำจำกัดความ
1.1 บทบัญญัติต่อไปนี้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในบริการ “เล่นจริง” ที่ Winbox จัดหาให้หรือเรียกรวมกันว่า “Winbox”, “เรา”, “ของเรา” หรือ “เรา” ตามที่บริบทกำหนด . บทบัญญัติเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออ่านร่วมกับ “กฎการเดิมพัน” “นโยบายความเป็นส่วนตัว” และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่ควบคุมการใช้บริการและเว็บไซต์ และข้อมูลที่อยู่ในนั้น (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) .
1.2 “เกม” หมายถึงระบบเกมทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้และ/หรือนำเสนอบนเว็บไซต์ “การเดิมพัน” หรือ “การเดิมพัน” เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเดิมพัน การเล่นเกม และการพนันที่ดำเนินการเกี่ยวกับบริการใดๆ และ/หรือทั้งหมดที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ;
“อุปกรณ์” หมายถึงอุปกรณ์เข้าถึงแอปพลิเคชันใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ ผู้ช่วยดิจิทัลส่วนบุคคล โทรศัพท์ PDA อุปกรณ์มือถือที่ใช้สำหรับการใช้เว็บไซต์และบริการ
“ซอฟต์แวร์” หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นใด (รวมถึงข้อมูลผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมา) ที่จำเป็นต้องติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถใช้และเข้าถึงเว็บไซต์และบริการได้
“หนังสือกีฬา” หมายถึงระบบเกมทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้และ/หรือนำเสนอในส่วนของเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและกิจกรรมการเล่นเกมออนไลน์
“บริการ” หมายถึงซอฟต์แวร์และเกมร่วมกัน

2. การใช้ไซต์
2.1 คุณสามารถเล่นเกมเพื่อเงินได้ก็ต่อเมื่อคุณ:

อายุ 18 ปีขึ้นไป และ

ib มีอายุครบตามอายุที่คุณมีสิทธิ์เล่นเกมในประเทศใดก็ตามที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

ii. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์และใช้บริการของเรา หากคุณอาศัยอยู่ใน Aruba, ออสเตรเลีย, โบแนร์, คูราเซา, ฝรั่งเศส, อิหร่าน, อิรัก, เนเธอร์แลนด์, Saba, สเปน, เซนต์มาร์เท่น, Statia, สหรัฐอเมริกาหรือสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธลูกค้าจากประเทศอื่น ๆ เหนือและเหนือเขตอำนาจศาลดังกล่าวตามดุลยพินิจของเราเอง
2.2 หากคุณไม่มีสิทธิ์ Winbox ขอสงวนสิทธิ์ในการ:

ผม. ป้องกันการเข้าร่วมในเกมและถอนบัญชีของคุณทันที

ii. รายงานคุณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3 คลิกที่ปุ่ม “เข้าร่วมและลงทะเบียน” ที่เกี่ยวข้องระหว่างการลงทะเบียน คุณรับทราบและยอมรับว่า:

ผม. คุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี

ii. คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างครบถ้วนแล้ว และ

สาม. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (“ข้อตกลง”) ระหว่างคุณและ Winbox เกี่ยวกับการใช้บริการ
2.4 คุณไม่สามารถโอน ขาย หรือจำนำบัญชีของคุณให้กับบุคคลอื่นได้ ข้อห้ามนี้รวมถึงการโอนทรัพย์สินใดๆ ที่มีมูลค่าใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเป็นเจ้าของบัญชี เงินรางวัล เงินฝาก การเดิมพัน สิทธิ์และ/หรือการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเหล่านี้ กฎหมาย การค้าหรืออื่นๆ ข้อห้ามในการโอนดังกล่าวยังรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระผูกพัน การจำนำ การโอนสิทธิเก็บกิน การค้า นายหน้า การตั้งสมมติฐานและ/หรือการให้ของขวัญโดยความร่วมมือกับผู้ไว้วางใจหรือบุคคลภายนอก บริษัท บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล มูลนิธิและ /หรือสมาคมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

3.การปรับเปลี่ยน
3.1 เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง และแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไข ปรับปรุง หรือแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ การใช้ เข้าถึง และเข้าร่วมในบริการอย่างต่อเนื่องบนหรือผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์ของเรา หลังจากการตีพิมพ์ดังกล่าว ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขหรือปรับปรุง
3.2 คุณรับทราบและตกลงว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบการแก้ไข ปรับปรุง และ/หรือแก้ไขใดๆ Winbox จะไม่ถือเป็นภาระหน้าที่ในการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการแก้ไข การปรับปรุง และ/หรือการแก้ไขดังกล่าว

4. ทรัพย์สินทางปัญญา
4.1 ข้อมูล เนื้อหา และข้อมูลที่ให้หรือจัดเตรียมให้กับคุณบนเว็บไซต์ บริการ และ/หรือในรูปแบบอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โปรแกรมการตลาดและวัสดุ ผลลัพธ์ สถิติ ข้อมูลกีฬาและรายการการแข่งขัน อัตราต่อรองและ เนื้อหาการเดิมพัน ข้อความ กราฟิก วิดีโอ และเสียง (“ข้อมูล”) เป็นของ Winbox และผู้ให้อนุญาตของเรา และมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น
4.2 คุณไม่สามารถดัดแปลง คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ จัดเก็บ แจกจ่าย แสดง เผยแพร่ ส่งต่อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ หรืออนุญาตหรือให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น เว็บไซต์ หรือ สื่อโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเรา
4.3 ซอฟต์แวร์ บริการ และข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และรูปแบบอื่นๆ ของสิทธิ์ทางปัญญาและกรรมสิทธิ์ สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อซอฟต์แวร์ บริการ และข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นของ ได้รับอนุญาตและ/หรือควบคุมโดย Winbox และ/หรือผู้อนุญาตของเรา คุณรับทราบว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์ ผลประโยชน์ หรือใบอนุญาตใดๆ ในซอฟต์แวร์ บริการ และข้อมูลผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

5.เงื่อนไขการใช้งาน
ตามเงื่อนไขการใช้บริการ คุณรับประกันและรับรองว่าคุณจะไม่ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ ซอฟต์แวร์ และ/หรือข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กับคุณหรือที่ ถูกห้ามโดยและ/หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (และนอกเหนือจากการรับรองและการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้) คุณรับประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการของคุณ:
ผม. ว่าคุณกำลังดำเนินการในนามของตัวเองและในความสามารถส่วนตัวของคุณเองและไม่ใช่ในนามของบุคคลอื่น;8
ii. ว่าคุณไม่ถูกจำกัดด้วยความสามารถทางกฎหมายที่จำกัด;
สาม. ว่าคุณไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือจัดว่าเป็นนักพนันที่บังคับ
iv. คุณมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
v. คุณตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินระหว่างการใช้บริการ;
vi. ว่าคุณไม่ได้ใช้หรือฝากเงินที่มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต
vii. ว่าคุณไม่ได้กระทำความผิดทางอาญาหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือตั้งใจที่จะใช้บัญชีของคุณที่เปิดกับเราที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว;
viii. ว่าคุณจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การฟอกเงิน ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กับคุณหรือเรา
ix. เพื่อรักษาชื่อผู้ใช้ หมายเลขบัญชี และรหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัย เป็นความลับ และป้องกันการเข้าถึงหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณวางผิดที่ ลืมหรือทำชื่อบัญชีหรือรหัสผ่านหาย;
x รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การเข้าถึงและการใช้บริการบนและผ่านเว็บไซต์และ/หรืออุปกรณ์ภายใต้ชื่อผู้ใช้ หมายเลขบัญชี และรหัสผ่านของคุณ โดยไม่คำนึงถึงการเข้าถึงดังกล่าวและ/ หรือใช้ได้รับอนุญาตจากหรือรู้จักคุณหรือไม่;
ซี. ไม่ใช้เว็บไซต์ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลในลักษณะใด ๆ ที่ขัดขวางการปฏิบัติงานของบริการและเว็บไซต์แก่ผู้ใช้รายอื่น
สิบ ไม่เรียกร้องหรือแสวงหาข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายอื่น
สิบสาม ไม่อัปโหลดหรือแจกจ่ายโปรแกรม ไฟล์ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีไวรัสและอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ บริการ และ/หรือเว็บไซต์
สิบสี่ การเข้าถึงหรือการใช้บริการและเว็บไซต์ของคุณไม่ผิดกฎหมายหรือห้ามโดยกฎหมายหรือภาระผูกพันตามสัญญาที่ใช้บังคับกับคุณซึ่งคุณกำลังเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้อุปกรณ์
xv. ไม่โพสต์หรือส่งไปยังเว็บไซต์และ/หรือไปยังอุปกรณ์หรือไปยังผู้ใช้รายอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย ล่วงละเมิด ล่วงละเมิด ข่มขู่ หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร อนาจาร ยั่วยุ เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ลามกอนาจารหรือ เนื้อหาที่ดูหมิ่นหรือสิ่งใดก็ตามที่อาจถือได้ว่าเป็นความผิดทางอาญา
สิบหก ว่าคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน บริษัทในเครือหรือตัวแทนของ Winbox หรือบริษัทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Winbox หรือญาติหรือเพื่อนบ้านของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

6.การลงทะเบียนและการเป็นสมาชิก
6.1 ในการเดิมพันกับ Winbox คุณต้องกรอกใบสมัครเพื่อเปิดบัญชีและเป็นสมาชิก เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครเป็นสมาชิกของคุณโดยไม่ต้องอ้างอิงถึงคุณหรือให้เหตุผลใด ๆ ก็ตาม
6.2 คุณรับรองและรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้เมื่อลงทะเบียนและกรอกใบสมัครเป็นสมาชิกนั้นถูกต้อง เป็นความจริงและครบถ้วนทุกประการ รวมถึงชื่อของคุณ แหล่งที่มาของเงินทุน (รวมถึงบัญชีธนาคารและหมายเลขบัตรที่เกี่ยวข้อง) และที่อยู่อาศัย
6.3 เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เปิดเผยต่อเราจะยังคงเป็นความลับ เราจะไม่รายงานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือข้อมูลการเดิมพัน เว้นแต่จะถูกบังคับให้ทำโดยกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้
6.4 เป็นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียวในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ให้บริการการชำระเงินและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องของเราในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการชำระเงินให้เสร็จสิ้น
6.5 เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎหมายที่บังคับใช้กับคุณไม่ได้ห้ามไม่ให้คุณใช้และเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือใช้งานและเข้าร่วมในบริการ
6.6 เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานยืนยันตัวตนและอายุเพิ่มเติมจากคุณเพื่อยืนยันการสมัครเป็นสมาชิกของคุณ (เช่น บัตรประจำตัวที่มีรูปภาพที่ถูกต้อง) หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลของคุณ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องทันที
6.7 ขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันชื่อและที่อยู่ของคุณทางไปรษณีย์ Winbox อาจดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมกับข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ ตามดุลยพินิจของเรา การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แสดงว่าคุณยินยอมให้ Winbox เข้าถึง ใช้ และจัดเก็บการยืนยันตัวตนหรือการตรวจสอบใดๆ ที่อาจกระทำกับคุณ

7.การวางเดิมพัน
7.1 เรายอมรับการเดิมพันสำหรับเกมที่โฆษณาบนเว็บไซต์และ/หรือผ่านอุปกรณ์ การเดิมพันดังกล่าวทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎการเดิมพันที่ใช้กับแต่ละเหตุการณ์หรือเกม และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากมีข้อผิดพลาดอย่างชัดแจ้งหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือมีการเสนอราคาผู้เข้าร่วมที่ไม่ถูกต้องสำหรับเหตุการณ์ใด ๆ การเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขันนั้นจะถือเป็นโมฆะ ในกรณีที่ระบบการเล่นเกมของ Winbox Company ทำงานผิดปกติ Winbox ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันใดๆ และทั้งหมดที่วาง
7.2 โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ Winbox ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราในการปฏิเสธทั้งหมดหรือบางส่วนของการเดิมพันใด ๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ
7.3 เรายอมรับเฉพาะการเดิมพันที่ทำผ่านอินเทอร์เน็ตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่รับเดิมพันในรูปแบบอื่นใด (ไม่ว่าจะทางไปรษณีย์ อีเมล โทรสาร หรืออื่นๆ) และจะถือเป็นโมฆะโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์
7.4 Winbox ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและหรือปิดบัญชีของลูกค้าได้ตลอดเวลา หากเชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้หรือได้ดำเนินการในลักษณะของการโกง แฮ็ค โจมตี จัดการ หรือสร้างความเสียหายต่อจิตวิญญาณของการเดิมพันตามปกติ เงินรางวัลและ/หรือการจ่ายเงินใด ๆ รวมถึงยอดเงินในบัญชีจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ถูกต้อง
7.5 รูปแบบใดๆ ของ “การเดิมพันที่ผิดปกติ” รวมถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ “บอท” บนอินเทอร์เน็ตจะถือเป็นโมฆะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สมาชิกที่พยายามหรือใช้งานปัญญาประดิษฐ์จริงจะนำไปสู่การยุติบัญชีของพวกเขา
7.6 การเดิมพันจะถูกวางอย่างถูกต้องหากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณถูกป้อนอย่างถูกต้อง หากมีเงินเพียงพอในบัญชีของคุณ เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดการเดิมพันของคุณถูกต้อง เมื่อวางเดิมพันและยืนยันโดยเราแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงได้
7.7 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบและรับผิดชอบต่อกิจกรรมและธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้สิ่งต่อไปนี้:
ผม. ชื่อของคุณ;

ii. หมายเลขบัญชีของคุณ

สาม. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
7.8 การเดิมพันจะถือว่าถูกต้องและยอมรับโดย Winbox เมื่อ ID ธุรกรรมปรากฏบนหน้าจอของคุณและสะท้อนให้เห็นในประวัติการทำธุรกรรมของคุณอย่างถูกต้อง
7.9 ไม่อนุญาตให้มีการเดิมพันหลังจากเริ่มการแข่งขันและ/หรือเมื่อทราบผลของการแข่งขัน ณ เวลาที่วางเดิมพันของคุณ หากเหตุการณ์ใดถูกปล่อยให้เปิดเดิมพันอย่างไม่ถูกต้องหลังจากเริ่มการแข่งขันและ/หรือในกรณีที่ทราบผลของการแข่งขัน Winbox ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือทำให้การเดิมพันดังกล่าวเป็นโมฆะ หาก Winbox ยอมรับการเดิมพันโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากเหตุการณ์หรือการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม Winbox ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและทำให้การเดิมพันดังกล่าวเป็นโมฆะ การยอมรับการเดิมพันใด ๆ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Winbox แต่เพียงผู้เดียว
7.10 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผลของการแข่งขันหรือเหตุการณ์จะถูกกำหนดในวันที่สรุปผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน ผู้ชนะการแข่งขันหรือเกมจะตัดสินในวันที่สรุปการแข่งขันตามกฎการเดิมพัน
7.11 Winbox ไม่รู้จักเกมที่ถูกระงับ การประท้วง หรือการตัดสินใจพลิกกลับเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน
7.12 คุณรับทราบว่าอัตราต่อรอง ไลน์ และแฮนดิแคปใดๆ และทั้งหมดอาจมีความผันผวนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และสิ่งที่กล่าวข้างต้นจะได้รับการแก้ไขในเวลาที่เรายอมรับการเดิมพันเท่านั้น ในกรณีที่ข้อผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง ความผิดพลาด หรือความล้มเหลวของระบบส่งผลให้เกิดการเดิมพันที่ไม่ถูกต้อง ไลน์ หรือแฮนดิแคป Winbox อาจใช้ดุลยพินิจของเรา (แต่จะไม่ถูกผูกมัด) จะพยายามติดต่อคุณตามสมควรเพื่อให้มีทางเลือกในการวางเดิมพันอื่น เดิมพันด้วยอัตราต่อรอง ไลน์ และแฮนดิแคปที่ถูกต้อง
7.13 เราจะไม่ยอมรับการเดิมพันที่วางพร้อมกันในเหตุการณ์เดียวจากคุณ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเดิมพันใดๆ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องนั้น การตัดสินของ Winbox ถือเป็นที่สิ้นสุดและเป็นที่สิ้นสุด

8.ใบอนุญาตซอฟต์แวร์
8.1 คุณรับทราบและตกลงในที่นี้ว่าซอฟต์แวร์ที่คุณสามารถเข้าถึงได้เป็นทรัพย์สินของบริษัท และคุณไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ ในซอฟต์แวร์ดังกล่าวแต่อย่างใด คุณไม่สามารถดัดแปลง คัดลอก แก้ไข ผลิตซ้ำ จัดเก็บ แจกจ่าย แสดง แสดงต่อสาธารณะ ออกอากาศ เผยแพร่ ส่งต่อ ขาย ให้เช่า ให้เช่า หรืออนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวไม่ว่าด้วยวิธีใดหรือด้วยวิธีใดๆ บุคคลอื่น เว็บไซต์ หรือสื่อและ/หรืออุปกรณ์อื่นใด
8.2 Winbox ให้สิทธิ์การใช้งานส่วนบุคคล ไม่จำกัดเฉพาะ ไม่สามารถโอนย้าย และเพิกถอนได้ เพื่อติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของคุณ (“ใบอนุญาต”) โดยมีเงื่อนไขว่าการติดตั้งและใช้งานดังกล่าวทำผ่านอุปกรณ์ที่คุณ เป็นผู้ใช้หลัก
8.3 ซอฟต์แวร์ได้รับอนุญาตและจัดจำหน่ายโดย Winbox แต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างเต็มที่

8.4 คุณไม่ได้รับอนุญาตให้:
ผม. ติดตั้งหรือโหลดซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์เครือข่ายอื่น
ii. คัดลอก แจกจ่าย โอน มอบหมายซอฟต์แวร์ให้กับบุคคลอื่น
สาม. เช่า ให้เช่า อนุญาตช่วง หรือโอนซอฟต์แวร์ไปยังบุคคลที่สาม
iv. สร้างหรือจัดเตรียมวิธีการใดๆ ที่ผู้อื่นอาจใช้ซอฟต์แวร์นี้
v. แปล แยกส่วน แยกส่วน แก้ไข สร้างงานลอกเลียนแบบตามซอฟต์แวร์; หรือ
vi. ใช้ซอฟต์แวร์ในลักษณะที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้

9. การชำระบัญชี
9.1 Winbox ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ชำระธุรกรรมในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างบัญชีธนาคารและชื่อที่ลงทะเบียน
9.2 เงินรางวัลของคุณไม่รวมจำนวนเงินเดิมพันและควรพิจารณาเมื่อวางเดิมพัน
9.3 Winbox จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณสำหรับเงินใด ๆ ที่เข้าบัญชีโดยผิดพลาด และ Winbox ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินดังกล่าว หากเงินเข้าบัญชีของคุณโดยผิดพลาด เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องแจ้ง Winbox ทันที
9.4 การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายหรือเงินเรียกเก็บใดๆ ที่อาจนำไปใช้กับเงินรางวัลของคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้จะเป็นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียว

10. การสะสมของรางวัล
10.1 เงินรางวัลที่คุณได้รับจากการเดิมพันที่ตัดสินแล้วจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณและจะถูกถอนออกตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา
10.2 เราจะไม่ปล่อยเงินของคุณไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากมูลค่าเงินฝากของคุณไม่เต็มจำนวน
10.3 การถอนเงินจากบัญชีของคุณสามารถทำได้ในสกุลเงินเดียวกันกับที่ทำการฝากเงินเท่านั้น
10.4 บัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับการฝากเงินครั้งแรกจะต้องเหมือนกับชื่อบัญชีที่ลงทะเบียน
10.5 Winbox ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฝากและถอนเงิน

11. โปรโมชั่น
11.1 โปรโมชั่นทั้งหมดใน Winbox ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับหลายบัญชี หากมีการสมรู้ร่วมคิดหรือการใช้งานหลายบัญชี โบนัสและจำนวนเงินที่ชนะทั้งหมดจะถูกริบ
11.2 มูลค่าการซื้อขายของเกมบนโต๊ะที่ไม่ใช่แบบถ่ายทอดสดทุกประเภท (เช่น แบล็คแจ็ค วิดีโอโป๊กเกอร์ แครปส์ อเมริกัน รูเล็ต บาคาร่า และเกมบนโต๊ะอื่นๆ ที่ไม่ใช่เกมถ่ายทอดสด) และเกมที่ไม่ใช่สล็อตจะไม่นับรวมในความต้องการหมุนเวียนนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นการเฉพาะ
11.3 Winbox จะคำนวณเฉพาะจำนวนเงินเดิมพันที่ได้รับการตัดสินและผลการชนะหรือแพ้เป็นมูลค่าการซื้อขายที่แท้จริง
11.4 มูลค่าการซื้อขายที่ต้องการสำหรับโบนัสทั้งหมดจะไม่ถูกนับเป็นเงินคืนที่มีผล
11.5 โบนัสที่ได้รับจะมีอายุเพียงสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ออก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัส หากผู้เล่นไม่สามารถกำหนดมูลค่าเบื้องต้นของการเดิมพันก่อนหมดอายุ เงินโบนัสและเงินที่ชนะโดยใช้เงินโบนัสจะถูกลบออกจากบัญชีของผู้เล่น
11.6 Winbox ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวในการดำเนินการ และเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หยุด ยกเลิก และ/หรือทำให้โปรโมชั่นเป็นโมฆะ
11.7 โปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ Winbox ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ถอน หรือแก้ไขโปรโมชั่นดังกล่าวได้ตลอดเวลา
11.8 ในกรณีที่ Winbox เชื่อว่าผู้ใช้กำลังใช้หรือพยายามใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด Winbox อาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการบล็อก ปฏิเสธ ระงับ ระงับหรือถอนผู้ใช้รายใด ๆ ออกจากโปรโมชั่น
11.9 Winbox ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันใด ๆ หรือทั้งหมดที่ทำโดยบุคคล/กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ประสานงาน/สมรู้ร่วมคิดและพยายามฉ้อโกง เงินในบัญชีจะถูกริบทันที

12. การชดใช้ค่าเสียหาย
12.1 คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือ Winbox พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ได้รับอนุญาต ผู้จัดจำหน่าย บริษัทในเครือ บริษัทลูก และตัวแทนสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) ที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขและ /หรือกฎการเดิมพัน

13. การละเมิด
13.1 Winbox ขอสงวนสิทธิ์ในการแสวงหาการเยียวยาทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงบริการ เว็บไซต์ และข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ยุติบัญชีของคุณหรือบล็อกการเข้าถึง จากที่อยู่อินเทอร์เน็ตเฉพาะเมื่อใดก็ได้ และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
13.2 คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายอย่างเต็มที่และปกป้อง Winbox และบริษัทในเครือ พนักงาน ตัวแทน และผู้ร่วมงานจากการเรียกร้อง ความต้องการ ความรับผิด ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นในฐานะ ผลลัพธ์ของ:
ผม. การละเมิดข้อตกลงของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน

ii. การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม

สาม. การใช้บริการและ/หรือเว็บไซต์โดยคุณหรือบุคคลอื่นโดยใช้รายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณ

14. เบ็ดเตล็ด
14.1 เวอร์ชันภาษาอังกฤษของข้อตกลงนี้จะเป็นเวอร์ชันทั่วไป ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันที่แปลของข้อตกลงนี้
14.2 ข้อตกลงนี้ถือเป็นความเข้าใจและข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง Winbox และคุณเกี่ยวกับบริการและไซต์ และแทนที่ข้อตกลง ความเข้าใจ หรือการจัดการใดๆ ก่อนหน้านี้